Skriv ut

Folkdansringen förknippas ofta med färgglada dräkter. Detta är vi förstås stolta över. Många av medlemmarna har en egen dräkt, som används vid uppvisningar eller högtidliga tillfällen.

Våra dräkter speglar hur bondebefolkningen var klädd för 150 – 200 år sedan.
Det finns en mängd dräkter från olika platser i Sverige. Dräkterna representerar en bygd, ett härad, en socken eller en del av ett landskap. En dräkt är ingen uniform. För de flesta dräkter finns större eller mindre möjlighet till variation – kunskapen om detta ökar också hela tiden.

Har man dansat eller spelat ett tag, blir man ofta även intresserad av att skaffa en egen dräkt. Vanligen går man då till sina rötter för att komma fram till vilken dräkt man vill bära. Man går sedan på kurs och syr själv eller anlitar man någon som syr åt sig. Det går även att köpa begagnade dräkter till varierande priser.

Men..  det är inget krav att ha en egen dräkt för att få vara med i Folkdansringen.

Inom Folkdansringen Göteborg finns stor kunskap om hur man kan återskapa gamla originalkläder och sy nya dräkter idag. Kunskapen ökar ständigt om dräkter och om hur det gamla folkliga dräktskicket såg ut. Utbildningar inom dräktområdet samt samarbete med muséer, forskare, dräktintresserade i hela Sverige och i andra länder skapar fördjupat kunnande.

I Folkdansringen finns även kunskap om herrskapets kläder på 1700 och 1800-talen, liksom om hur folk var klädda under slutet av 1800-talet och vid sekelskiftet 1900.

Dräkt 3

Vill du få kunskap om dräkter, dräktbruk och hur man kan lära sig att sy en egen!

Folkdansringen Göteborg anordnar kurser och seminarier om olika aspekter av dräkt och dräktbruk regelbundet. (se kalendariet)

Varje termin finns en studiecirkel där man kan sy sin egen dräkt under sakkunnig ledning. (se kalendariet)

Folkdansringen Göteborg äger dessutom en välsorterad dräktbutik, där det finns möjlighet att köpa material till dräkter, och där det finns kunnig hjälp att få för den som har frågor om dräkter och dräktbruk - se Dräktbutik

Vill du hyra en dräkt?

Många av föreningarna inom Folkdansringen Göteborg har dräkter för uthyrning - se Dräktuthyrning