i och runt våra hus, Gräfsnäsgården och dess Annex!

Klockan 11.00 startar vi upp med servering och lotteri som finns ända fram till klockan 16.00, ev lite längre. Under tiden är det fullt program med tal, körsång, dansuppvisnigar, prova-på-dans och dräktvisning mm.

11:00 Servering, lotteri mm startar

11:25 Dansuppvisning - Ungdomar i Folkdanssällskapet National

11:45 Körkonsert - Chalmers manskör

11:58 Välkomsttal

12:00 Flagghissning, Fanborg, Nationalsång

12:05 cirka Körkonsert - Chalmers manskör fortsätter

12:20 Uppvisning och dräktvisning - Herrskapsdansarna i National

12:50 Prova-på-dans ledd av Göteborgs National Dans Sällskap

13:20 Parad från Medborgarskapsceremonin anländer - minikonsert med riksspelmännen Erika Risinger och Lovisa Risinger

13:30 Dansuppvisning - Barn och Ungdomar Folkdanssällskapet National

14:00 Dansuppvisning - Folkdanslaget Näverlurens knattar, barn och vuxna

14:30 Dräktvisning - se svenska dräkter från olika bygder

15:00 Dansuppvisning - Folkdansringen Göteborg

15:15 Dansa TILLSAMMANS, stora och små. Alla får vara med!

15:40 Lyssna - dansa till Wendelsbergs spelmanslag

17:00 Nationalsång och flaggan halas.

Nationaldagen firas den 6 juni vid Gräfsnäsgården i

Slottsskogen

Hela dagen finns det god fika till försäljning, hantverkslotteri, demo av dräktsömnad och slöjd, samt prova-på-slöjd för barn och vuxna

Fika Glass Korv

Välkomna önskar Folkdansringen Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad och Kulturens