Praktisk kursinformation

Anmälan

Anmäl dig här på webbplatsen.

Klicka på den röda knappen ”Anmäl dig här!” fyll i de uppgifter som efterfrågas.
Använd samma e-postadress som du lämnat till din förening.
Ange även t ex matallergier och intoleranser.

För att du ska räknas som anmäld ska både anmälan och deltagaravgift vara studiegruppen tillhanda senast sista anmälningsdatum. Den står angiven under respektive aktivitet (såvida inget annat anges).

 

Betalning

Deltagaravgift skall inbetalas i förskott vid de aktiviteter som administreras via Folkdansringens studiegrupp ( "...till Studiegruppen" står längst ner vid anmälan) Studiegruppens bankgirokonto 5724-8585, ange namn och aktivitetsnummer på inbetalningen. När avgiften kommit in, skickas definitiv bekräftelse ut.
Är deltagaravgiften under 100 kr, erläggs avgiften vid aktivitetens start om inget annat anges. Efter sista anmälningsdag, skickas bekräftelse ut. Vid fakturering gäller samma regel om t.ex. en förening, distrikt eller annan extern organisation skall betala.
Vid aktiviteter, som inte administreras av Folkdansringens studiegrupp, kan andra regler gälla, se information för respektive aktivitet.

Distriktsfunktionärer får delta gratis i Folkdansringens aktiviteter i mån av plats. För att kunna utnyttja förmånen måste distriktsfunktionär anges vid anmälan. Det uppges i det extra fält som finns under adressfältet vid webbanmälan Eller att det uppges i e-postmeddelandet.

Om aktiviteten blir fulltecknad och deltagare, som inte är distriktsfunktionärer, finns på kö tillfrågas distriktsfunktionären om man vill ha kvar sin plats. Full deltagaravgift måste då erläggas. Bekräftelse till distriktsfunktionär skickas ut efter sista anmälningsdag.

Kontaktperson

Vid varje aktivitet finns en eller flera kontaktpersoner angivna. Information och praktiska frågor om aktivitetens innehåll ställs till aktivitetens kontaktperson.
För de aktiviteter som administreras av Folkdansringens studiegrupp sköter gruppen anmälan, ekonomi samt övriga administrativa frågor för aktiviteterna. Studiegruppen ansvarar dock inte för verksamhetsfrågor och/eller frågor om innehåll i olika aktiviteter.

Avanmälan - återbetalning

Avanmälan till aktivitet av annat skäl än sjukdom eller motsvarande skall ske senast 2 veckor innan aktivitetsstart.
Avanmälan skall göras till den person/funktion som anmälan gjordes till. Om aktivitet ställs in meddelar kursansvarig till instruktörer, deltagare samt i förekommande fall studiegruppen att aktiviteten är inställd.
För återbetalning av deltagaravgift skall studiegruppen alt. kursansvarig meddelas namn, aktivitetsnummer och kontonummer (vid bankkonto skall bankens namn samt kontonummer inkl. clearingnummer meddelas).

Lokal

Alla våra kurser, om inget annat anges, är i Gräfsnäsgården eller dess Annex, Landskapsstugevägen 2, Slottsskogen, 413 08 Göteborg.
Närmsta hållplats: Linnéplatsen.

Tänk på...

Tänk på att många av våra deltagare är allergiker, astmatiker eller hypersensitiva mot dofter. När du ska delta i en kurs/aktivitet, tänk då på att undvika dofter i form av tvål, parfym, rakvatten eller starkt doftande deodoranter. Även kläder tvättade och sköljda i starkt doftande tvätt- och sköljmedel kan ge besvär.